Giżyce

Informacje

Obraz pochodzący z XVI lub XVII wieku Matki Bożej z Dzieciątkiem, zwany Matką Boża Giżycką, jest kopią słynnego wizerunku z Bazyliki Większej w  Rzymie, nazywanej Matką Bożą Śnieżną

 

 

Wielkie zasługi dla powstania parafii Giżyce położyli właściciele wsi Państwo Giżyccy herbu Gozdawa.Dzięki staraniom i ofiarności urodzonego tu biskupa płockiego Pawła Giżyckiego wybudowano kościoł pw. Św. Ap. Piotra i Pawła-murowany w stylu gotyckim.W 1849 roku przeprowadzony został gruntowny remont świątyni. W 1915 roku, wskutek działan wojennych,kościół uległ poważnym uszkodzeniom.Został odnowiony pod koniec lat dwudziestych. W okresie 2 wojny światowej świątynie zdewastowano i służyła ona okupantowi jako magazyn i stajnia.Kościoł parafialny wybudowany w stylu gotyckim
Zwanym gotykiem nadwiślańskim.Jest to świątynia z czerwonej cegły,na planie wydłużonego
Prostokąta,zgodnie z duchem epoki postawiony jako orientowany.
Obraz zasłynął łaskami w XVI wieku kiedy Polska przechodziła przemiany społeczne i religijne.Kult ma charakter regionalny.Główne uroczystości odpustowe przypadają:
29czerwca-Uroczystość św.Apostołów Piotra i Pawła.W niedziele po 8 wrzesnia-Narodzenie N.M.P.