Chrusty

Informacje

Sanktuarium Krwi Chrystusa. Miasteczko służy szerzeniu kultu Krwi Chrystusa. Jest tu obecna całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu.

W kaplicy są przechowywane relikwie św. Kaspra de Bufalo, założyciela Zgromadzenia Misjonarzy krwi Chrystusa.

 

Geneza powstania. Miasteczko Krwi Chrystusa zostało erygowane dekretem ks. W. Wermtera
CPPS,przełożonego Delegatury Polskiej Misjonarzy Krwi Chrystusa jako Rodzinny Ośrodek Formacji chrześcijańskiej w 1993r.Celem powstania była formacja osób z problemami,prowadzona miała być przez rodziny żyjące wg duchowości Krwi Chrystusa,w 1996r jeszcze pod patronem Misjonarzy, w Miasteczku swą służbę zaczęły Siostry Misjonarki Krwi Chrystusa. Przez ośrodek w tamtym okresie przewinęło się Ok.450 osób(narkomani,alkoholicy,dzieci,młodzież,osoby starsze) korzystając z pomocy. Od 2003r miejsce to zaczęło pełnić funkcje duszpasterskie w zakresie wspólnot świeckich przy Zgromadzeniu Sióstr Misjonarek. Zaczęto odprawiać nabożeństwa specyficzne dla duchowości Krwi Chrystusa dni skupienia i rekolekcji.Obecnie miesci się tu dom generalny Zgromadzenia Misjonarek Krwi Chrystusa,Wydawnictwo Krew i Ognień, odbywają się nabożeństwa rekolekcje,dni skupienia.Na terenie Miasteczka mieszka Pustelnik diecezjalny.

Uroczystość odpustowa przypada 1 lipca.Miasteczko służy szerzeniu kultu Krwi Chrystusa.Odprawiają się tu nabożeństwa:Droga Krwi Chrystusa,każdy piątek oprócz Wielkiego piątku,do Niepokalanego Serca Maryi w intencji kapłanów(pierwsze soboty miesiąca);jest całodzienna adoracja Najświetszego Sakramentu.Szerzeniu czci Krwi Chrystusa służą także dni skupienia i rekolekcje