Listy pasterskie

8 MARZEC 2016

Stanowisko Zespołu ds. Bioetyki KEP: Genom człowieka - dziedzictwo i zobowiązanie

Zdobycze współczesnej nauki i medycyny pozwalające uzyskać dziecko poza organizmem matki wychodzą naprzeciw marzeniom rodziców o posiadaniu potomstwa w razie trudności zdrowotnych w jego poczęciu. Jednakże sposób realizacji tego marzenia – czy, jak twierdzą niektórzy, prawa do posiadania dziecka przez wykorzystanie procedur sztucznej reprodukcji, t. j. metod zapłodnienia ...
12 LUTY 2016

Słowo Biskupa Łowickiego na Wielki Post 2016 roku

Przewielebni Bracia Kapłani, Czcigodne Osoby Życia Konsekrowanego, Drodzy Siostry i Bracia, W Środę Popielcową rozpoczął się wyjątkowy czas, który ofiaruje wiele nowych wyzwań dla budowania mocy ducha, rozwoju wiary oraz wydoskonalania serca. Wielki Post jest bowiem wyjątkowym okresem zadumy i wnikaniem w swe życie oraz budowaniem świadectwa ...
11 LUTY 2016

Komunikat Prezydium Konferencji Episkopatu Polski dotyczący nauczania religii w szkole

W związku z obywatelskim projektem prawnym o zmianie ustawy o systemie oświaty w zakresie finansowania nauczania religii pragniemy przypomnieć, że nauczanie religii w szkole wpisuje się w długą historię polskiej edukacji. Mimo wielu różnych przeszkód, nawet podczas zaborów, religia znajdowała się w wykazie przedmiotów nauczania. Wyjątek stanowi około 30-letni okres w czasie ...
18 GRUDZIEń 2015

Relacja Końcowa Synodu Biskupów Dla Ojca Świętego Franciszka

Relacja końcowa Synodu Biskupów dla Ojca Świętego Franciszka z 24 października 2015 roku jest efektem trzytygodniowej pracy biskupów, małżeństw i ekspertów z całego świata. Co do statusu dokumentu, to należy podkreślić, że nie są to podjęte decyzje, a jedynie propozycje z których Papież z zupełną swobodą może, ale nie musi, skorzystać w taki sposób i w takiej mierze, ...