Mapa serwisu Książka teleadresowa Mapa diecezji Wyślij kartkę Dodaj do ulubionych Kontakt Strona główna Książka telefoniczna Mapa Diecezji
O fundacji
O fundacji 

Człowiek jest wielki nie przez to co ma, nie przez to, kim jest,          
lecz przez to, czym dzieli się z innymi
Jan Paweł II
Największy z Rodu Słowian

Dziękujemy za 1 % !!!Dobrego serca nigdy za wiele.

Serdecznie dziękujemy Wszystkim Podatnikom, którzy zechcieli przekazać 1 % Swego podatku za 2014 rok na rzecz Fundacji Caritas Diecezji Łowickiej. Każda złotówka ma wielka siłę; poprawia warunki leczenia, edukacji, przychodzi z pomocą tym, którzy najbardziej jej potrzebują. Dzięki Państwa ofiarności Fundacja będzie mogła wypełniać dzieła miłosierdzia wobec osób najbardziej potrzebujących z naszej diecezji.
Fundacja Caritas Diecezji Łowickiej jest organizacją pożytku publicznego. Została powołana przez Caritas Diecezji Łowickiej w dniu 17 listopada 2005 roku. Postanowieniem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi w dniu 26 kwietnia 2006 roku został nadany Fundacji numer KRS: 0000252350. Działalność Fundacji opiera się na pozyskiwaniu środków i wykorzystywaniu ich w celach dobroczynnych w myśl statutu.

Zarząd i Rada

Organami Fundacji są:
 • Rada Fundacji w składzie:
  • Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Andrzej Franciszek Dziuba
  • Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Alojzy Orszulik
  • Ks. Dariusz Michał Krokocki
  • Ewa Zbudniewek
  • Jan Madanowski


 • Zarząd Fundacji w składzie:
  • Ks. Piotr Krzyszkowski - Prezes
  • Ks. kan. dr Bogumił Karp - Członek
  • Witold Buła - Sekretarz Zarządu
Pracownicy
 • Iwona Kaźmierczak (sekretariat)

Cele statutowe

Celami fundacji są:
 1. Inicjowanie, wspieranie, organizowanie i finansowanie działalności charytatywnej, zgodnie ze wskazaniami katolickiej nauki społecznej,
 2. Skupianie wokół idei Fundacji przedstawicieli społeczności lokalnych i działaczy sfery społeczno- politycznej,
 3. Wspieranie, organizowanie i finansowanie ochrony dóbr kultury i zabytków Diecezji Łowickiej.
Fundacja realizuje swoje cele przez:
 1. Organizowanie, prowadzenie i finansowanie:
  • kształcenia w zakresie szeroko rozumianej działalności charytatywno- opiekuńczej,
  • działalności szkoleniowej, konferencji i innych form upowszechniania idei działalności charytatywno - opiekuńczej,
  • działalności integrującej środowiska bliskie idei Fundacji przez zjazdy, konkursy, akcje społeczne, pielgrzymki, wycieczki, festyny, zbiórki, aukcje, a także inicjatyw służących współpracy tych środowisk w skali krajowej i międzynarodowej,
  • zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych umożliwiających trwałe zachowanie dóbr kultury i zabytków oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie.

 2. Organizowanie i prowadzenie:
  • środków społecznego przekazu,
  • wspieranie działalności innych osób i instytucji, zbieżnych z celami Fundacji

Numer konta:
Możecie Państwo wesprzeć działalność naszej Fundacji Caritas w Łowiczu dokonując wpłat przelewem na konto 95 1240 3347 1111 0010 0905 6751

Numer KRS: 0000252350
REGON: 100316817
NIP: 8341839860
Liczba odwiedzin: 1695693
Data aktualizacji: 2017-01-03
P®esto